Koh Lipe Travel Tour


[Pack10] เกาะพีพี

                       อ่าวโล๊ะซามะ – นำท่านดำน้ำ ดูปะการัง ดอกไม้ทะเล ที่สวยงาม

                              อ่าวปิเละ – ชมทะเลใน พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมผาหินปูนอันสูงชัน

                              ถ้ำไวกิ้ง – สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น

[Pack10] เกาะพีพี

KB010
[Pack10] เกาะพีพี
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63 - ธ.ค.64
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น
1,500 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
664 ครั้ง
แผนการเดินทาง
เกาะพีพี

7.50-08.00 น.      รถรับคณะตามโรงแรมต่างๆ เดินทางสู่ท่าเรือเกาะพีพีทัวร์ (ท่าเรือส่วนตัว)

09.00 น.               ลงเรือ speed boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งสู่เกาะพีพี (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)

บนเรือมีน้ำดื่มเย็นๆ

09.30 น.             นำท่านเที่ยวรอบเกาะพีพีเล เกาะหินปูนที่มีความสวยงาม นำท่านเที่ยวชม

อ่าวโล๊ะซามะ – นำท่านดำน้ำ ดูปะการัง ดอกไม้ทะเล ที่สวยงาม

อ่าวปิเละ – ชมทะเลใน พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมผาหินปูนอันสูงชัน

ถ้ำไวกิ้ง – สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น

12.00 น.             นำท่านชม ขึ้นเกาะพีพีดอน จุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของหมู่เกาะพีพี บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารเชิญทุกท่านเดินเล่น เที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเกาะพีพีตามอัธยาศัย

14.00 น.              นำท่านสู่อ่าวรันตี หรือ หินกลาง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้น)

                             จุดดำน้ำที่มีปะการังสมบูรณ์ แหละเหล่าปลานานาชนิด

15.00 น.              นำท่านสู่ เกาะไม้ไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

ซึ่งความสวยงามของเกาะนี้ ททท. ได้ตั้งฉายาว่า ดงปะการังแสนไร่

เชิญทุกท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย และเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

16.00 น.               เดินทางถึงท่าเรือเกาะพีพีทัวร์โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ


เงื่อนไข
 • รถรับส่งที่พัก-ท่าเรือ
 • ค่าบริการเรือเร็วตามรายการ
 • อาหารกลางวัน
 • เสื้อชูชีพ,หน้ากากดำน้ำ
 • น้ำดื่ม,น้ำแข็ง
 • ผลไม้
 • มัคคุเทศก์ชำนาญการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานสำหรับคนไทย
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม

** ชาวต่างชาติจ่ายค่าธรรมเนียมอุทยานเพิ่มท่านละ 400 บาท **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ น้ำขึ้น-น้ำลง

Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • ธ.ค.63-เม.ย.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 673 ครั้ง
เริ่มต้น 2,790 บาท
รหัส KB002
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 2,790 บาท
 • ธ.ค.63-เม.ย.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 680 ครั้ง
เริ่มต้น 2,590 บาท
รหัส KB004
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 2,590 บาท
 • พย.63-ธค.64
 • 1 วัน 0 คืน
 • 697 ครั้ง
เริ่มต้น 750 บาท