Koh Lipe Travel Tour


[Pack9] 4 เกาะ ทะเลแหวก

ทะเลแหวก – เกาะไก่ – เกาะสี่ – เกาะปอดะ

[Pack9] 4 เกาะ ทะเลแหวก

KB009
[Pack9] 4 เกาะ ทะเลแหวก
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63 - ธ.ค.64
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น
800 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
662 ครั้ง
แผนการเดินทาง
4 เกาะ ทะเลแหวก

7.50-08.30 น.      รับคณะตามโรงแรมต่างๆ เดินทางสู่ท่าเรือเกาะพีพีทัวร์ (ท่าเรือส่วนตัว)

09.00 น.               ลงเรือ Speed Boat เดินทางมุ่งหน้าสู่ท้องทะเลกระบี่ (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที)

09.30 น.               นำท่านสู่หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก

ถ้ำพระนาง – ถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

อ่าวไร่เลย์ – สถานที่ปีนผาระดับโลก ชมนักปีนผาที่มาจากทั่วโลกที่มาทดสอบ ความสวยงามของผาหินปูนแห่งนี้

10.30 น.               นำท่านชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับ และเกาะหม้อ เกิดขึ้นได้ทุกวัน

นำท่านเดินบนสันทรายซึ่งเปรียบว่าท่านได้เดินอยู่กลางท้องทะเล

11.00 น.               ถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งลมและฝนกัดกล่อนเป็นเขารูปร่างเหมือนหัวไก่

11.15 น.               นำท่านสู่ เกาะสี่ เกาะหินปูนกลางทะเล เชิญทุกท่านดำน้ำดูปลาและปะการังที่สวยงาม

ชมฝูงปลาเสือ ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเล และปลาการ์ตูนที่มีมากมาย

12.00 น.               นำท่านขึ้น เกาะปอดะ บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก ท่ามกลางบรรยากาศทิวสน

สบายๆ ด้วยเสียงคลื่นทะเล และสายลมที่พัดให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลังอาหารเชิญทุกท่านผักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย

14.00 น.               เดินทางกลับถึงท่าเรือเกาะพีพีทัวร์โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ นำท่านส่งโรงแรมที่พัก


เงื่อนไข
 • รถรับส่งที่พัก-ท่าเรือ
 • ค่าบริการเรือเร็วตามรายการ
 • อาหารกลางวัน
 • เสื้อชูชีพ,หน้ากากดำน้ำ
 • น้ำดื่ม,น้ำแข็ง
 • ผลไม้
 • มัคคุเทศก์ชำนาญการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานสำหรับคนไทย
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม

** ชาวต่างชาติจ่ายค่าธรรมเนียมอุทยานเพิ่มท่านละ 400 บาท **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ น้ำขึ้น-น้ำลง

Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • พย.63-ธค.64
 • 1 วัน 0 คืน
 • 697 ครั้ง
เริ่มต้น 750 บาท
 • ธ.ค.63-เม.ย.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 680 ครั้ง
เริ่มต้น 2,590 บาท
รหัส KB004
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 2,590 บาท
 • ธ.ค.63-ธ.ค.64
 • 1 วัน -2 คืน
 • 680 ครั้ง
เริ่มต้น 1,500 บาท
รหัส KB008
1 วัน -2 คืน
เริ่มต้น 1,500 บาท