Koh Lipe Travel Tour


[Pack2] กระบี่ 3 วัน 2 คืน พัก KRABI TIPA RESORT

ถ่ายรูปลานปูดำ – ชมทะเลแหวก – ท่องทะเล – แช่ธารน้ำตกร้อน – เดินป่าสระมรกต

[Pack2] กระบี่ 3 วัน 2 คืน พัก KRABI TIPA RESORT

KB002
[Pack2] กระบี่ 3 วัน 2 คืน พัก KRABI TIPA RESORT
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63-เม.ย.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
2,790 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
674 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันแรก

รับสนามบินกระบี่ / บขส. กระบี่-ซิตี้ทัวร์
ถ่ายรูปลานปูดำ + ส่งที่พัก พักผ่อนตมอัธยาศัย

วันที่สอง

มื้อเช้า(1) ที่พัก + เลือกทัวร์ 1 ทัวร์ ใน 3 รายการ + มื้อเที่ยง (2) ปิกนิก
1) ทัวร์ทะเลกระบี่ ชมทะเลแหวก เรือ SPEED BOAT
2) ทัวร์หมู่เกาะห้อง ท่องทะเลใน เรือ SPEED BOAT
3) ทัวร์แช่ธารน้ำตกร้อน เดินป่าสระมรกต

วันที่สาม

มื้อเช้า (3) ที่พัก + เลือกซื้อ OPTIONAL TOUR เพิ่ม + ซื้อของฝาก + ส่ง สนามบิน/บขส. กระบี่


เงื่อนไข
  • รวมค่ารถตู้ รับ-ส่ง สนามบิน/บขส. กระบี่
  • รวมค่าเรือ SPEED BOAT
  • รวมค่าที่พัก 2 คืน
  • รวมค่าอาหาร 3 มื้อ( วันที่สอง เช้า,เที่ยง และ  วันที่ สอง เช้า)
  • รวมค่าหน้ากากดำน้ำ,เสื้อชูชีพ
Share on social networks